Algemene voorwaarden


1.INLEIDING

De hieronder gepreciseerde verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de website www.ProjectieschermWinkel.com en de verkoper Top-Vision, gezeteld te Diamantstraat 8 / 400, 2200 Herentals, België, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BE0822.137.356.

BTW: BE 0822.137.356
E-mail: info@projectieschermwinkel.com

Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert.


2. BESTELLING

Wij aanvaarden bestellingen via
- onze website www.ProjectieschermWinkel.com 24u/24u, 7d/7d
- per email: info@projectieschermwinkel.com


3. PRIJZEN

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW en gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd.


4. LEVERING & TRANSPORT

De wijze van vervoer bij verzending wordt uitsluitend door ons bepaald. Top-Vision werkt voor zijn verzendingen nauw samen met DPD en GLS. De leveringstermijn bedraagt steeds 1 tot 10 (enkel voor lengtes > 3m50) werkdagen maximum, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk). Uw bestelling aan ons magazijn afhalen is eveneens mogelijk; dit enkel na schriftelijke afspraak per e-mail.

Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan bij een telefonische bestelling door de consulente op de hoogte gebracht. Bij een schriftelijke bestelling wordt u daarvan verwittigd. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten, tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat. 
Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht. 


5. BEDENKTERMIJN & TERUGSTUREN

U beschikt over een bedenktermijn van 15 werkdagen. ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Gebruik der artikelen zodanig dat deze beschadigd worden of gebruikssporen vertonen of in zijn algemeen ertoe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Wenst u uw bestelling te retourneren dient u de retour binnen de 15 dagen na ontvangst schriftelijk aan te melden via e-mail; info@projectieschermwinkel.com of via de retourpagina op onze website.

Wanneer de klant zijn bestelling voor retour aanmeldt, heeft deze nogmaals 14 dagen om het product effectief te retourneren. De geleverde artikelen dienen onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. 
De terugzending wordt door de klant zelf georganiseerd door zijn/haar verkozen verzendpartner. De retourkosten (bij bv. foutieve bestelling of te groot/ te klein besteld) zijn steeds ten koste van de klant, tenzij het een defect of een beschadigd artikel betreft. 
De terugbetaling van de geretourneerde bestelling (inclusief de verzendingskosten en niet de retourkosten) vindt plaats uiterlijk 14 dagen na het aanmelden van de retour van de bestelling en niet alvorens de artikelen onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking ons terug bereiken.


6. BETALING

ProjectieschermWinkel.com werkt nauw samen met het betalingssysteem Mollie om u een veilige betaling te garanderen.
Wij bieden u tal van betalingsmogelijkheden:
- creditcard: Mastercard en VisaCard
- banccontact/Mister Cash
- Ideal
- overschrijving
- sofort
- betaling bij afhaling van de goederen

Betaling onder rembours (bij levering) wordt niet aanvaard.


7. GARANTIES

Alle  artikelen die wij aanbieden genieten van de garantieduur vermeld bij elk artikel. 
Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze. 
Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor onze rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen. 

Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage. 

Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.